Sanctiebevoegdheid

Sanctiebevoegdheid executeur testamentair

Sanctiebevoegdheid executeur testamentair Een voorbeeld hiervan is dat de erflater in zijn testament aan zijn wettelijk erfgenamen de verplichting kan opleggen om een legaat uit te keren aan een derde of aan de langstlevende echtgenoot. Als ze dat weigeren dan heeft erflater bepaald dat de wettelijk erfgenamen geen recht meer hebben op hun wettelijk aandeel in de…

Lees meer

Privé aansprakelijkheid executeur

Privé aansprakelijkheid

Privé aansprakelijkheid executeur Indien u tot executeur bent benoemd en u heeft deze functie aanvaard, dan is het verstandig, met inachtneming van artikel 47 van de Invorderingswet, om de aangifte erfbelasting uit te besteden aan bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor. Op die wijze kunt u voorkomen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet tijdig…

Lees meer

Executeur aanwijzen testament: de 5 meest gestelde vragen

Executeur opnemen in testament

Executeur aanwijzen in testament: de 5 meest gestelde vragen Bij het opstellen van een testament kunt u een executeur testamentair aanstellen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen of heeft. Of het bijvoorbeeld verplicht is om een executeur aan te stellen of dat u deze persoon van deze taak op de hoogte moet stellen? Allemaal terechte…

Lees meer

Checklist testament opstellen

Checklist testament opstellen

Checklist testament opstellen Als u wel eens stil staat wat er allemaal geregeld moet worden bij overlijden dan denken de meeste mensen aan een uitvaartverzekering. Toch is het goed om na te denken over wat er met uw nalatenschap wordt gedaan en hoe dat allemaal is geregeld en hoe het in zijn werk gaat als…

Lees meer

Edelweiss route, erfrechtelijke witwasserij

Edelweiss route, erfrechtelijke witwasserij

Edelweiss route, erfrechtelijke witwasserij Als u tot executeur bent aangewezen en u vreest dat er buitenlands (zwart) vermogen in de nalatenschap aanwezig is dan moet u voorzichtig zijn om uw benoeming te aanvaarden. Als u wilt voorkomen dat na uw overlijden de executeur met grote problemen met de fiscus kan worden geconfronteerd dan is het…

Lees meer

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden Per 1 september zijn erfgenamen beter beschermd in de wet. Tot voor kort konden erfgenamen geconfronteerd worden met schulden uit de erfenis als zij bijvoorbeeld de huurwoning van een overledene leeghaalden. Omdat dit gezien werd als het aanvaarden van de erfenis inclusief eventuele schulden. Sinds de wetswijziging worden zogenaamde “beschikkingshandelingen”…

Lees meer

Geregistreerd partner wil testamentair executeur ontslaan

Geregistreerd partner wil testamentair executeur ontslaan Tien jaar was hij niet bij zijn oom op bezoek geweest, aldus een vrouw die een zaak indiende bij de rechtbank in Zutphen. Pas een jaar voordat haar partner die aan Parkinson leed overleed, stond hij plotseling op de stoep. Zij als geregistreerde partner werd aan de kant gezet.…

Lees meer