Executeur kiezen

Een executeur wordt benoemd bij het testament opstellen en kan een erfgenaam zijn, maar mag ook iemand zijn die er buiten staat. De benoemde executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis en krijgt het beheer over de bezittingen van de overledene.

Het is een zware taak voor een executeur die gekozen is om alles zo goed mogelijk af te handelen, meestal gebeurt de verdeling van de erfenis door de erfgenamen zelf. In dit artikel leest u wie u als executeur testamentair kan aanstellen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Executeur kiezen

Een executeur wordt benoemd bij het testament opstellen en kan een erfgenaam zijn, maar mag ook iemand zijn die er buiten staat. De benoemde executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis en krijgt het beheer over de bezittingen van de overledene.

Het is een zware taak voor een executeur die gekozen is om alles zo goed mogelijk af te handelen, meestal gebeurt de verdeling van de erfenis door de erfgenamen zelf. In dit artikel leest u wie u als executeur testamentair kan aanstellen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Het is de taak van de executeur dat de nalatenschap, geld of goederen verdeeld worden onder de erfgenamen.

Wie benoemen tot executeur?

 

Iedereen kan in principe benoemd worden tot executeur, behalve volgens de wet de volgende personen:

  • Minderjarigen
  • Personen waarbij het vermogen onder bewind is gesteld
  • Iemand die failliet is verklaard
  • Mensen die handelingsonbekwaam zijn (onder curatele staan)

Het is belangrijk dat de executeur alles aan de erfgenamen uitlegt en zodoende een goede verstandhouding met de erfgenamen onderhoudt.

Welke bevoegdheden heeft een executeur?

 

Het is de taak van de executeur dat de nalatenschap, geld of goederen verdeeld worden onder de erfgenamen. Iedereen moet krijgen waar ze recht op hebben. Verder zorgt de executeur voor het beheer van de nalatenschap en het vertegenwoordigen van de erfgenamen. Maar daarnaast doet een executeur veel meer, bijvoorbeeld:

Het aanschrijven van schuldeisers en het verkopen van goederen van de nalatenschap om de schulden te voldoen behoren ook tot de taken.

Executeur moet onafhankelijk zijn

 

De samenwerking tussen erfgenamen en executeur kunnen als er geen goed overleg plaatsvindt, moeizaam verlopen. Een executeur moet onafhankelijk zijn en heeft een goed financieel inzicht nodig. Vaak vinden erfgenamen een buitenstaander niet prettig, als ze in persoonlijke zaken zitten, maar een familielid als executeur kan ook jaloezie opwekken. Het is belangrijk om de erfgenamen altijd overal bij te betrekken.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies