Executeur aanwijzen in testament: de 5 meest gestelde vragen

Bij het opstellen van een testament kunt u een executeur testamentair aanstellen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen of heeft. Of het bijvoorbeeld verplicht is om een executeur aan te stellen of dat u deze persoon van deze taak op de hoogte moet stellen?

Allemaal terechte vragen. Wij geven antwoord op de 5 meest gestelde vragen. van deskundige toelichting. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Executeur aanwijzen in testament: de 5 meest gestelde vragen

Bij het opstellen van een testament kunt u een executeur testamentair aanstellen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen of heeft. Of het bijvoorbeeld verplicht is om een executeur aan te stellen of dat u deze persoon van deze taak op de hoogte moet stellen?

Allemaal terechte vragen. Wij geven antwoord op de 5 meest gestelde vragen. van deskundige toelichting. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Volgens professoren in het recht is de advocaat de beste keuze als u een executeur kiest, vanwege onder andere het feit dat er nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

1. Ben ik verplicht een executeur op te nemen in mijn testament?

U kunt een testament opstellen waarin geen executeur is aangewezen. In dit geval zullen uw erfgenamen onderling de erfenis moeten afwikkelen. Omdat dit vaak niet praktisch is, zal er in de praktijk echter een persoon aangewezen worden door alle erfgenamen: de gevolmachtigde. Ook wel de boedelgevolmachtigde genoemd. Deze persoon houdt de erfgenamen van elke stap van de afwikkeling van het nalatenschap op de hoogte en betrekt hun bij beslissingen. Zo kan een woning pas verkocht worden als alle erfgenamen hiervoor een handtekening hebben geplaatst.

De gevolmachtigde mag één van de erfgenamen zijn, maar zij mogen ook een externe partij aanwijzen zoals een advocaat. Waarom er in de praktijk echter gekozen wordt om een executeur op te nemen in een testament is omdat deze bevoegd kan worden om beslissingen te nemen zonder dat hiervoor de handtekening van alle erfgenamen nodig is. Zo voorkomt u dat de afwikkeling van een erfenis vastloopt doordat niet alle erfgenamen het eens kunnen worden.

2. Wie kan ik benoemen als executeur?

In principe kunt u iedere (rechts)persoon bij het opstellen van uw testament benoemen als executeur. De (rechts)persoon die u benoemt als executeur testamentair hoeft geen erfgenaam te zijn, maar het mag wel. U kunt er dus voor kiezen om een externe partij zoals een advocaat als executeur te kiezen voor de afwikkeling van uw nalatenschap of één van uw erfgenamen deze rol te geven. Er zijn diverse redenen om voor een externe partij te kiezen. In het artikel “Wie kan ik benoemen als executeur?” gaan we in op de verschillende mogelijkheden die u heeft als u een executeur kiest.

 

Advocaat

Volgens professoren in het recht is de advocaat de beste keuze als u een executeur kiest, vanwege onder andere het feit dat er nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling, de advocaat weet hoe om te gaan met conflictsituaties rondom de erfenis, een advocaat (in tegenstelling tot een notaris) kan handelen in dergelijke situaties, een advocaat daarnaast met u kan anticiperen op situaties na uw overlijden bij het opstellen van uw testament en uw erfgenamen zich kunnen richten op de emotionele kant van een verlies terwijl een advocaat het zakelijke stuk op zich neemt.

Bij het aanwijzen van een executeur in een testament dient u rekening te houden met het feit dat personen die handelingsonbekwaam zijn uitgesloten zijn van deze bevoegdheid. Hierbij kunt u onder andere denken aan minderjarige kinderen en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

3. Wat zijn de taken van de executeur?

De wettelijke taken van de executeur zijn het beheren van (de goederen van de nalatenschap) en het betalen van schulden van de nalatenschap. Dat betekent dat de executeur doet wat nodig is om de nalatenschap onder de erfgenamen te verdelen. In het artikel: "Wat doet een executeur testamentair? De taken op een rij!"worden de taken precies uitgelegd. De executeur zorgt dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft.

 

Nalatenschap in stand

In de wet staat echter niet aan welke wetten en regels de executeur moet voldoen om dit doel te bereiken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de executeur dat doet wat nuttig of noodzakelijk is om het vermogen - goederen en geld - van het nalatenschap in stand te houden.  Grofweg zijn er in het testament drie type executeurs aan te wijzen: de begrafenis executeur, de beheersexecuteur en de afwikkelingsbewindvoerder.

Deze taken kunnen allemaal bij één persoon liggen, maar ook verdeeld worden over meerdere (rechts)personen. Tevens kan de erflater in het testament nog specifieke taken toevoegen, zo kan de executeur bijvoorbeeld gevraagd worden om persoonlijke papieren te vernietigen.

4. Moet ik deze persoon op de hoogte stellen van deze functie?

Als u iemand in uw testament wilt aanwijzen als executeur, dan is het raadzaam om deze persoon hierover te informeren. Het kan tenslotte zijn dat de desbetreffende persoon geen executeur wilt zijn. In dat geval kunt u iemand anders benaderen met de vraag of hij/zij executeur wil zijn. Op die manier voorkomt u dat u denkt een executeur te hebben aangewezen, maar dat er na uw dood in werkelijkheid geen executeur is.

 

Functie aanvaarden

De executeur die u in uw testament aanwijst mag namelijk na uw overlijden aangeven of hij/zij de functie aanvaardt. Ook als de desbetreffende executeur tijdens uw leven heeft toegezegd de functie te vervullen, dan kan hij/zij na uw overlijden besluiten toch niet de verantwoordelijkheid op zich te willen nemen. Uiteraard verkleint u de kans hierop wel als u iemand in overleg in uw testament benoemt. Als uw executeur weigert de functie te aanvaarden, dan kan een reserve-executeur de functie op zich nemen. Indien u dit in uw testament heeft opgenomen.

 

Afwijzen verantwoordelijkheid

Als geen van de aangewezen executeurs de functie wil vervullen dan wordt uw nalatenschap afgewikkeld zoals een nalatenschap waarbij er een testament is zonder executeur. Tenzij u heeft opgenomen dat de rechter iemand mag aanwijzen voor de functie van executeur.

5. Is een executeur verplicht deze functie te aanvaarden?

Als u iemand aanwijst als executeur, dan is die persoon niet verplicht zijn of haar functie te aanvaarden. Zelfs als de aangewezen executeur tijdens uw leven heeft aangegeven de functie te willen vervullen, kan hij/zij na uw dood nog anders beslissen. Om dit te ondervangen wijzen veel mensen in hun testament nog een reserve-executeur aan. Dit is de persoon die de taak van de executeur vervult als de eerste executeur deze weigert. Als alle executeurs die in het testament genoemd worden hun functie weigeren, dan ontstaat er een situatie zoals bij een afwikkeling van een nalatenschap waarbij er geen executeur is benoemd in het testament.

 

Externe partij

De erfgenamen moeten dan onderling dan de afwikkeling van de nalatenschap regelen. Dit is vaak niet praktisch, omdat alle erfgenamen het dan eens moeten zijn over een beslissing zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning. Om te voorkomen dat alle aangewezen executeurs hun functie na uw overlijden weigeren, kunt u ook kiezen voor een ervaren externe partij zoals een advocaat. Zo weet u zeker dat uw wensen na uw dood nageleefd worden.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.