Wat gebeurt er met uw onderneming na uw overlijden?

Bent u ondernemer? Heeft u dan weleens nagedacht over wat er met uw onderneming gebeurt op het moment dat u overlijdt?

Veel ondernemers zijn zo gefocust op dat waar ze goed in zijn, dat ze dit element van het leiden van een bedrijf vergeten. Maar als u wilt dat uw onderneming niet een onbestuurbaar schip wordt na uw overlijden, zult u nu al zaken op papier moeten zetten.

Dit doet u als u uw testament opstelt. Als u ondernemer bent is het echter verstandig om hier ook meteen een executeur testamentair (afwikkelingsbewindvoerder) in aan te wijzen. In dit artikel leggen wij u uit waarom. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Wat gebeurt er met uw onderneming na uw overlijden?

Bent u ondernemer? Heeft u dan weleens nagedacht over wat er met uw onderneming gebeurt op het moment dat u overlijdt?

Veel ondernemers zijn zo gefocust op dat waar ze goed in zijn, dat ze dit element van het leiden van een bedrijf vergeten. Maar als u wilt dat uw onderneming niet een onbestuurbaar schip wordt na uw overlijden, zult u nu al zaken op papier moeten zetten. Dit doet u als u uw testament opstelt. Als u ondernemer bent is het echter verstandig om hier ook meteen een executeur testamentair (afwikkelingsbewindvoerder) in aan te wijzen. In dit artikel leggen wij u uit waarom.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Zoals voor uw onderneming ook geldt: “regeren is vooruitzien”.

Onderneming na overlijden

 

Drie vragen worden behandeld in dit artikel:

Wat is een executeur testamentair?

Een executeur testamentair is de persoon die na uw overlijden uw nalatenschap regelt. Dat kunnen de meest uiteenlopende zaken zijn. Van het zoeken van onderdak voor uw huisdieren tot het opzeggen van uw abonnement op een tijdschrift. Of van het maken van een inventarisatie van uw boedel tot het regelen van een opvolger van uw onderneming.

 

Drie verschillende executeurs

Welke bevoegdheden een executeur heeft legt u vast in uw testament. Grofweg wordt er gesproken over drie verschillende executeurs:

  • Begrafenis executeur
  • Beheers executeur
  • Executeur afwikkelingsbewindvoerder.

U kunt al deze bevoegdheden bij één persoon neerleggen, maar de diverse taken ook verdelen over meerdere (rechts)personen. In uw testament geeft u aan wie u graag als executeur testamentair benoemen. Dat kan één van de erfgenamen zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om iemand te kiezen die geen erfgenaam is. U kunt bijvoorbeeld een advocaat als executeur kiezen, een goed doel aanwijzen of een andere rechtspersoon.

 

Executeur voor een onderneming

Op het moment dat u – als ondernemer - besluit een executeur in uw testament op te nemen is het goed om te overwegen deze executeur de volledige bevoegdheden te geven. U maakt uw executeur dan afwikkelingsbewindvoerder.

 

Afwikkelingsbewindvoerder
De afwikkelingsbewindvoerder heeft verdergaande bevoegdheden dan de executeur. Hij beheert en betaalt de schulden van de nalatenschap waartoe de onderneming behoort, maar mag in tegenstelling tot de executeur ook beschikken. Waar de executeur alleen zaken mag verkopen als dit is om schulden uit de nalatenschap te voldoen, mag de afwikkelingsbewindvoerder ook beslissen om roerende zaken van de onderneming te verkopen (zonder dat dit het doel heeft schulden te voldoen).

Dit betekent concreet dat de executeur alleen noodzakelijke handelingen mag verrichten, terwijl de afwikkelingsbewindvoerder ook handelingen op eigen initiatief mag uitvoeren.

Waarom moet ik een executeur aanwijzen?

 

Als u ondernemer bent dan is het belangrijk dat u een testament opstelt waarin een executeur benoemd wordt, omdat een executeur voorkomt dat uw onderneming een schip zonder kapitein wordt na uw overlijden. Want wie betaalt de salarissen van uw personeel als u overleden bent? En wie plaatst orders als u er niet meer bent? De executeur is degene die u bevoegd om zorg te dragen voor de voortzetting van uw onderneming.

Voortzetting van onderneming na overlijden

Ondernemers die niets hebben geregeld voor na hun overlijden zijn een veelvoorkomend probleem. Daardoor kan de persoon die de nalatenschap moet afwikkelen bijvoorbeeld niet bij de bankrekening. Dit omdat de bank deze informatie over de bankrekening uitsluitend aan bestuurders van de BV geeft.

 

Afwikkelingsbewindvoerder

Hoewel de executeur beheerder is van de nalatenschap waarin de aandelen vallen, is hij natuurlijk geen bestuurder van de BV. Als u een afwikkelingsbewindvoerder aanwijst dan kan deze persoon wel de gewenste informatie bij de bank opvragen. Dit omdat de afwikkelingsbewindvoerder in de rechten van u als bestuurder treedt en daardoor gezien wordt als bestuurder. Daarom kan het wenselijk zijn om – als ondernemer – uw executeur bevoegdheden te geven als afwikkelingsbewindvoerder.

 

Bij het aanwijzen van een executeur in een testament is het – als ondernemer – daarnaast belangrijk om rekening te houden met het feit dat de persoon in kwestie niet alleen verstand moet hebben van het erfrecht maar ook van het vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Wat regelt de executeur voor uw onderneming?

 

Wanneer de directeur/enige aandeelhouder van een onderneming komt te overlijden of één van de partners in een man-vrouw vennootschap, dan zal de executeur eerst alle vennootschapsrechtelijke vragen beantwoorden. Daarna zal de executeur overgaan op het erfrecht en dus de vraag stellen hoe het nalatenschap moet worden verdeeld. De executeur zal dus in eerste instantie de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten moeten doornemen om te onderzoeken wat daarin geregeld is met betrekking tot bijvoorbeeld uw opvolging.

Vragen voor een executeur

Vragen waarmee de executeur te maken krijgt zijn onder andere:

  • Wie treedt er in uw plaats als u komt te overlijden?
  • Heeft u een blokkeringsregeling opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst?
  • Moeten de aandelen eerst aan één van de andere aandeelhouders worden aangeboden voordat de aandelen aan een derden te koop worden aangeboden?
  • En wat moet er worden gedaan met onroerend goed dat in de vennootschap aanwezig is?

Als er meerdere aandeelhouders zijn zal het vaak zo zijn dat het aandeel van de erflater in het onroerend goed aan de andere aandeelhouders moet worden overgedragen. Echter, hoe zit het met de hypotheek waarvoor de erflater ook voor een percentage aansprakelijk was. Gaat de hypotheek ook automatisch over op de nieuwe aandeelhouders?

 

Problemen

Deze vragen kunnen er ook voor zorgen dat de executeur tegen een aantal problemen aanloopt. Als u als ondernemer niet op papier heeft gezet hoe de onderneming gewaardeerd moet worden, moet deze dan worden gewaardeerd tegen boekwaarde, liquidatiewaarde of tegen een andere waarde?

Als u als ondernemer weinig heeft geregeld over hoe u uw zaken geregeld wil hebben na uw overlijden en de executeur geen professional is, dan kan uw executeur de hulp inroepen van een professional. Deze kan de taken van de executeur dan overnemen – als dit volgens het testament mogelijk is – of de executeur adviseren.

Gesprek aanvragen

 

U kunt echter ook al voor uw overlijden anticiperen op dergelijke situaties. Als u vooraf met een erfrecht advocaat een gesprek voert over hoe u wilt dat uw onderneming na uw overlijden wordt voortgezet, dan zullen veel van deze vragen besproken worden.

Vervolgens kunt u samen allerlei oplossingen verzinnen die in uw testament verwerkt worden. Tevens kan de erfrecht advocaat als executeur worden benoemd om te zorgen dat uw wensen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het voordeel van een erfrecht advocaat boven een notaris is dat de advocaat een ruime ervaring heeft met het oplossen van problemen.

 

Zoals voor uw onderneming ook geldt: “regeren is vooruitzien”.

 

Wilt u de voortzetting van uw onderneming na uw overlijden regelen door een advocaat als uw executeur aan te stellen? Neem dan contact met ons op.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.