Nalatenschap regelen

Nadat u overlijdt, laat u bezittingen en eventuele schulden achter. Dit moet allemaal verdeeld worden tussen uw erfgenamen en eventuele schuldeisers. Maar welk persoon moet daar verantwoordelijk voor zijn?

Het is een optie om de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap samen te laten regelen. In goed overleg kunnen zij de taken onderling verdelen en de erfenis afwikkelen. Toch komt meestal het regelwerk in de handen van één persoon te liggen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw nalatenschap zo snel mogelijk goed geregeld wordt? In dit artikel geven we u alle handvatten die u nodig heeft. Lees meer. 

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Nalatenschap regelen

Nadat u overlijdt, laat u bezittingen en eventuele schulden achter. Dit moet allemaal verdeeld worden tussen uw erfgenamen en eventuele schuldeisers. Maar welk persoon moet daar verantwoordelijk voor zijn?

Het is een optie om de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap samen te laten regelen. In goed overleg kunnen zij de taken onderling verdelen en de erfenis afwikkelen. Toch komt meestal het regelwerk in de handen van één persoon te liggen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw nalatenschap zo snel mogelijk goed geregeld wordt? In dit artikel geven we u alle handvatten die u nodig heeft.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Vragen als ‘Wat moet er met uw bezittingen gebeuren?’ en ‘Hoe moet de erfenis verdeeld worden?’ komen terecht bij uw erfgenamen.

Nalatenschap

Zo zorgt u ervoor dat uw nalatenschap zo goed mogelijk geregeld wordt

Over uw eigen nalatenschap nadenken vindt niemand prettig om te doen. Toch is het belangrijk om uw nalatenschap regelen zo goed mogelijk te doen. De periode waarna u overlijdt, is ook de periode waarin er veel geregeld moet worden. Vragen als ‘Wat moet er met uw bezittingen gebeuren?’ en ‘Hoe moet de erfenis verdeeld worden?’ komen terecht bij uw erfgenamen.

 

Verantwoordelijk

De erfgenamen zijn vanaf het moment van uw overlijden verantwoordelijk voor de verdeling van al uw bezittingen en eventuele schulden. Tussen broers en zussen kan gemakkelijk een onenigheid ontstaan. Het is voor hen moeilijk om het overal eens mee te zijn, vooral wanneer zij emotionele waarde hechten aan bijvoorbeeld een van uw sieraden. Een nalatenschap regelen kan bij conflicten tussen uw erfgenamen enorm lang duren. We geven u in dit artikel de handvatten die u nodig heeft.

Nalatenschap regelen: wie regelt de afwikkeling?

 

Nadat u overlijdt, laat u bezittingen en eventuele schulden achter. Dit moet allemaal verdeeld worden tussen uw erfgenamen en eventuele schuldeisers. Maar welk persoon moet daar verantwoordelijk voor zijn? Het is een optie om de erfgenamen de afwikkeling samen te laten regelen. In goed overleg kunnen zij de taken onderling verdelen en de erfenis afwikkelen. Toch komt meestal het regelwerk in de handen van één persoon te liggen.

 

Eén erfgenaam aanwijzen

Het is erg moeilijk om het regelwerk door meerdere personen te laten regelen, dit brengt in de praktijk vaak onenigheid met zich mee. Het is niet handig om steeds met alle erfgenamen naar de bank te gaan of om alle belangrijke stukken door alle erfgenamen te laten ondertekenen. Tijdens een nalatenschap regelen is het dus gebruikelijk om één erfgenaam aan te wijzen als vereffenaar. Lees meer over de vereffening nalatenschap

Ook kan er een buitenstaander aangewezen worden om de erfenis af te wikkelen. In uw testament kunt u een testamentair executeur aanwijzen, deze (onafhankelijke) persoon zorgt voor de verdere afwikkeling van uw nalatenschap.

Nalatenschap regelen: schenkingen doen aan personen

 

U kunt tijdens uw leven al een aantal dingen voor uw nalatenschap regelen. U kunt bijvoorbeeld tijdens uw leven schenkingen doen waardoor uw erfenis verkleind wordt. Schenkingen aan uw kinderen zijn het gunstigst. U mag eenmalig een bedrag van ongeveer €25.000 schenken aan uw kinderen wanneer zij tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Jaarlijks mag u een bedrag van ongeveer €5.000 schenken aan uw kinderen, hier hoeft geen schenkbelasting over betaald te worden. Aan derden mag u onbelast een bedrag van ongeveer €2.000 schenken.

Op deze manier kunt u belastingvrij schenken en verkleint u het bedrag dat uw erfgenamen moeten betalen aan erfbelasting. Worden er schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor uw overlijden, dan geldt uw schenking als erfenis en moet er gewoon erfbelasting betaald worden door uw erfgenamen.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om conflicten rondom de afwikkeling van uw nalatenschap te voorkomen? Mr. Jan Damstra is graag uw executeur testamentair.

Nalatenschap regelen: een testament opstellen

 

Tijdens uw leven kunt u ook een testament opstellen. In een testament kunt u  bepalen wie uw erfgenamen zijn en wie van hen welk deel van de erfenis krijgt. Stelt u geen testament op? Dan wordt uw erfenis verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Hierin geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

 

Juiste personen

In een zogenoemde legaat kunt u vastleggen dat een bepaald onderdeel van uw erfenis naar een bepaalde persoon toegaat. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw lieve kleindochter uw favoriete ketting mag erven en dat het prachtige schilderij in de gang naar uw zoon gaat.

Op deze manier weet u zeker dat deze onderdelen van uw erfenis naar de juiste personen toegaan en zo hoeven uw erfgenamen geen onenigheid te krijgen over wie recht heeft op bijvoorbeeld uw favoriete ketting. Ook kunt u een legaat opstellen voor iemand die geen erfgenaam is. Zo kunt u via een legaat bijvoorbeeld een oldtimer nalaten aan uw zeer behulpzame buurman. In een legaat kan ook een bepaald som geld aan een persoon worden nagelaten.

 

Goede doelen

In het testament kunt u ook vastleggen dat personen die volgens de wet niets erven, een deel van uw erfenis krijgen of dat uw erfgenamen een groter (of kleiner) deel van de erfenis krijgen dan de wettelijke regels. Op deze manier kunt u de positie van bijvoorbeeld uw partner of kinderen beschermen. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw geld aan een goed doel na te laten. Jaarlijks geven duizenden mensen donaties na aan goede doelen via nalatenschappen.

Nalatenschap regelen: een testamentair executeur benoemen

 

Een nalatenschap regelen is een zware taak. Het kost veel fysieke inspanning, tijd en organisatie. Een persoon die daarvoor geschikt is moet inlevingsvermogen, besluitvaardigheid en juridische en financiële kennis hebben. In uw testament kunt u iemand benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament. Deze zogenoemde testamentair executeur heeft een aantal plichten. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de afwikkeling rond uw erfenis zo goed mogelijk gedaan wordt. Kortom: een executeur testamentair moet uw gehele nalatenschap regelen.

 

Advocaat aanstellen

U kunt een familielid of vriend benoemen als executeur in uw testament, maar u kunt ook een buitenstaander als executeur testamentair benoemen, zoals een advocaat. Wanneer u een erfgenaam als executeur aanstelt, kan het wel zo zijn dat dit nog meer lasten legt op de persoon die u benoemt. Na uw overlijden is het namelijk een hectische en emotionele periode voor uw erfgenamen. Uw familie en vrienden moeten de komende tijd het verlies verwerken en een benoeming als executeur testamentair kan een erfgenaam met de organisatie van uw nalatenschap nog meer bezwaren.

 

Conflicten

Wanneer u een advocaat aanstelt als executeur, weet u zeker dat uw nalatenschap in de handen ligt van een betrouwbaar, onpartijdig en professioneel persoon. Ontstaan er conflicten tussen uw erfgenamen, dan is de advocaat de persoon die ervoor zorgt dat deze conflicten zo snel mogelijk bemiddeld wordt.  

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies