Kind onterven

Regelmatig doen er bij gezinnen situaties voor waarin een kind onterven een serieuze overweging is. Onderzoek van het Netwerk Notarissen heeft aangetoond dat dertien procent van de ouders zijn of haar kinderen wil onterven.

Het onterven van een kind komt dan ook steeds vaker voor. De zaken waar u rekening mee moet houden bij het onterven van een kind leest u in dit artikel. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Kind onterven

Regelmatig doen er bij gezinnen situaties voor waarin een kind onterven een serieuze overweging is. Onderzoek van het Netwerk Notarissen heeft aangetoond dat dertien procent van de ouders zijn of haar kinderen wil onterven.

Het onterven van een kind komt dan ook steeds vaker voor. De zaken waar u rekening mee moet houden bij het onterven van een kind leest u in dit artikel. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Als u geen testament heeft opgesteld op het moment van overlijden, dan wordt er voor de verdeling van het nalatenschap het systeem gebruikt dat de wettelijke verdeling heet.

Onderwerpen die in dit artikel aan bod komen:

 

Wettelijk kindsdeel

 

In een testament is het (theoretisch) mogelijk een kind te onterven. In de praktijk blijkt het echter minder eenvoudig. Een onterfd kind blijft namelijk recht hebben op zijn of haar wettelijk kindsdeel. Dit heet de legitieme portie en bestaat uit een vordering van geld. Hier bestaan veel misverstanden over. Indien u een kind wilt onterven is het daarom raadzaam juridisch advies in te schakelen. Een advocaat (als executeur testamentair) kan u adviseren over de onterving van uw kind en daarnaast zorgen dat dit ook op papier gezet wordt. Zodat uw wensen na uw overlijden worden nageleefd.

Kind onterven? De wettelijke verdeling

 

Als u geen testament heeft opgesteld op het moment van overlijden, dan wordt er voor de verdeling van het nalatenschap het systeem gebruikt dat de wettelijke verdeling heet. Dit systeem is van toepassing op gehuwden of geregistreerd partners met één of meerdere kinderen.

 

Basisprincipe

Het basisprincipe is eenvoudig: de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner heeft recht op de volledige erfenis van de overledene. Hier hoeft u zelf geen juridische handelingen voor te verrichten. Dit betekent niet dat een kind onterft is. Kinderen zijn erfgenamen en krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Dit betekent dat het erfdeel van de kinderen - ook wel kindsdeel genoemd – wordt vrijgegeven als de langstlevende (stief) ouder is overleden.

 

Verdeling van de erfenis 

Als u een partner en drie kinderen achterlaat op het moment dat u overlijdt, dan komt de volgende verdeling tot stand: uw partner heeft recht op de helft van het beschikbare vermogen als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of geregistreerd partners bent. Dit is zijn of haar deel van uw gezamenlijke vermogen.

De andere helft wordt verdeeld onder uw partner en drie kinderen. Zij krijgen ieder een kwart. Uw partner en kinderen krijgen dus ieder een net zo groot aandeel. De kinderen ontvangen dit kwart echter pas op het moment dat de partner is overleden. Tot die tijd hebben ze een vordering op de langstlevende ouder. De langstlevende ouder zou in theorie in de tussentijd hun kindsdeel kunnen besteden/opmaken.

 

Voorbeeld

Een man en vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben drie kinderen. De verdeling van de erfenis bij het overlijden van de man ziet er als volgt uit:

Vrouw: de helft van het gezamenlijk vermogen plus één vierde kindsdeel

  • Kind 1: één vierde kindsdeel
  • Kind 2: één vierde kindsdeel
  • Kind 3: één vierde kindsdeel

 

Langstlevende partner

Sommige langstlevende partners zeggen daarom dat ze de helft van de erfenis plus een kindsdeel krijgen. In werkelijkheid krijgen ze – volgens de wettelijke verdeling - hun helft van het gezamenlijke vermogen en een deel van de erfenis. Dit is echter hoofdzakelijk een kwestie op papier, want tot zijn of haar dood mag de langstlevende partner gebruik maken van de volledige erfenis.

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat de langstlevende partner het volledige vermogen tot zijn of haar beschikking heeft. De kinderen hebben een vordering voor hun kindsdelen (3/4de van de erfenis of 3/8ste van het totale vermogen van beide ouders). Echter kan de ouder dit besteden tijdens het leven.

 

Kind onterven

Als een ouder een kind wil onterven dan ontstaat er een andere situatie. Volgens het huidige recht is het niet mogelijk om uw kind volledig te onterven. Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Dus als een kind normaal gesproken een kwart van de erfenis zou ontvangen, zoals in bovenstaand voorbeeld, dan is dit in het geval van onterving de helft hiervan. Dus in plaats van 1/4de van de erfenis krijgt het kind dan 1/8ste van de erfenis. Het gaat hierbij uitsluitend om geld. Dus als de erfenis uit goederen bestaat, dan heeft het kind hier via zijn of haar legitieme portie geen recht op.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om conflicten rondom de afwikkeling van uw nalatenschap te voorkomen? Mr. Jan Damstra is graag uw executeur testamentair.

Kind onterven en legitieme portie

 

Voor het onterven van kinderen is een testament opmaken dus noodzakelijk. Als u geen testament opmaakt of in uw testament niet aangeeft dat u uw kind wilt onterven, dan heeft uw zoon of dochter recht op het kindsdeel. Pas wanneer u in het testament heeft vastgelegd dat u uw kind wilt onterven, krijgt uw zoon of dochter niet meer dan de legitieme portie. In uw testament hoeft u de reden van onterving niet te vermelden.

De legitieme portie bestaat uit de helft van het gewone erfdeel (het kindsdeel) van een kind en bestaat enkel en alleen uit geld. Goederen uit de erfenis kan een onterfd kind niet opeisen. Wilt uw kind dus graag antiek servies, sieraden of andere kostbaarheden opeisen dan is dit niet mogelijk.

Voorbeeld legitieme portie

 

Een man en een vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben samen een dochter en een zoon. De vader van het gezin komt te overlijden. Omdat de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, komt maar de helft in aanmerking voor verdeling tussen de dochter, zoon en moeder. De andere helft komt de langstlevende ouder automatisch toe. Het is haar aandeel in het gezamenlijke vermogen.

 

Helft kindsdeel

In deze gezinssamenstelling is het kindsdeel een derde van het nalatenschap van de vader (je zou kunnen zeggen 1/6de van het totale vermogen van beide ouders). Echter heeft de vader in het testament vastgelegd dat zijn dochter is onterfd. De dochter heeft dus alleen nog recht op de legitieme portie. Dit is de helft van haar kindsdeel. De dochter heeft hierdoor recht op de helft van haar kindsdeel. Ofwel 1/6de deel (of 1/12de van het totale vermogen). De zoon is niet onterfd en blijft recht houden op zijn volledige kindsdeel. Beide kinderen kunnen hun kindsdeel of legitieme portie echter pas opeisen als ook de moeder is overleden. Tot die tijd hebben ze een vordering op haar, maar kan zij het geld naar eigen inzicht besteden.

Aanspraak maken op legitieme portie 

 

Anders dan bij het kindsdeel moeten kinderen die onterfd zijn en aanspraak willen maken op hun legitieme portie dit zelf kenbaar maken. Dit kan vanaf zes maanden na het overlijden tot maximaal vijf jaar na de dag van overlijden. Als er dus geen contact meer tussen kind en ouder is, dan kan het zijn dat hij of zij het overlijden te laat ontdekt. Als het kind na vijf jaar en één dag kenbaar maakt aanspraak te willen maken op de legitieme portie dan is dit niet meer mogelijk.

 

Goede doel

Daarnaast moet het kind de verwantschap met de overledene bevestigen. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan uw onterfde kind zijn legitieme portie pas opeisen nadat de langstlevende echtgenoot is overleden. De overledene kan ook in het testament hebben vastgelegd dat het vermogen aan een goed doel wordt geschonken. Het is mogelijk dat dit al gedaan is wanneer de legitieme portie van een onterfd kind wordt opgeëist. Het onterfde kind moet dan het goede doel in kwestie benaderen voor het terughalen van het erfdeel. Besluit het onterfde kind te berusten in de onterving dan hoeft hij de legitieme portie niet op te eisen. Bij berusting is uw kind wel volledig onterfd.

 

Aandachtspunten legitieme portie
  • Zelf kenbaar maken
  • Mogelijk vanaf zes maanden na het overlijden tot maximaal vijf jaar na het overlijden
  • Aanspraak maken na vijf naar niet meer mogelijk
  • Bevestigen verwantschap met overledene

Executeur testamentair

 

Goede voorlichting is belangrijk wanneer u overweegt uw kind te onterven. Onterving is ingrijpend en gaat vaak gepaard met heftige emoties. Het is dan ook raadzaam juridisch advies in te winnen bij een onafhankelijk persoon. Een speciaal punt van aandacht hierin is het benoemen van een executeur.

 

Onafhankelijk

De executeur is de persoon die zorgdraagt dat uw wensen na uw overlijden worden nageleefd. De executeur is uw belangenbehartiger. Als u kinderen wenst te onterven, dan is het raadzaam om een onafhankelijke executeur testamentair aan te wijzen. Hiermee voorkomt u dat er verhitte gemoederen ontstaan tussen de erfgenamen. Bij een dergelijk onafhankelijk persoon kunt u denken aan een advocaat.

 

Uw wensen

Deze kan tijdens uw leven zoeken naar mogelijkheden om uw wensen te vertalen naar uw testament en zorgt na uw dood dat deze wensen ook uitgevoerd worden. Bij conflicten tussen erfgenamen treedt de advocaat op als uw belangenbehartiger maar kan u ook adviseren u over de onterving van uw kind. Zo heeft u de beste garantie dat uw nalatenschap is verdeeld geheel naar uw wensen.

Maar ook wanneer u onterfd bent en uw legitieme portie wilt opeisen is het juridisch advies raadzaam. Een advocaat behandeld vraagstukken en problemen en geeft persoonlijk advies.

Bent u onterfd of wilt u een kind onterven? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Executeur opnemen in testament?

Wilt u een executeur testamentair opnemen in uw testament? Mr. Jan Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrechtzaken. Neem contact op om uw wensen te bespreken.