Wie zijn de erfgenamen?

Een testament is een van de belangrijkste documenten dat u ooit zal ondertekenen. Toch blijkt uit onderzoek dat er heel veel Nederlanders geen testament hebben. U kunt een testament met of zonder notaris opstellen. De activa die u achterlaat kunnen zowel sentimentele als financiële waarde hebben en misschien zijn er specifieke items die u iemand wil laten toekomen.

Door middel van een testament opstellen kan men zelfs iemand uitsluiten van erven. In dit artikel leest u meer over de erfgenamen van uw nalatenschap.  Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Wie zijn de erfgenamen?

Een testament is een van de belangrijkste documenten dat u ooit zal ondertekenen. Toch blijkt uit onderzoek dat er heel veel Nederlanders geen testament hebben. U kunt een testament met of zonder notaris opstellen. De activa die u achterlaat kunnen zowel sentimentele als financiële waarde hebben en misschien zijn er specifieke items die u iemand wil laten toekomen.

Door middel van een testament opstellen kan men zelfs iemand uitsluiten van erven. In dit artikel leest u meer over de erfgenamen van uw nalatenschap.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Indien men kinderen onterft dan kunnen ze toch nog aanspraak maken op de erfenis, de legitieme portie genoemd.

Wettelijke erfgenamen

 

Wanneer iemand sterft zonder een geldig testament zijn er wettelijk vier groepen van erfgenamen. Dat kunnen zijn:

  1. Echtgenoten en geregistreerde partners
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Niet bloedverwanten kunnen nooit erfgenamen zijn en tussen de wel bloedverwanten wordt een wettelijke verdeling gehanteerd.

Langstlevende

 

Het erfrecht komt altijd aan de orde indien iemand komt te overlijden. In het nieuwe versterfrecht erft de langstlevende echtgenoot de nalatenschap, de kinderen krijgen hun deel pas nadat deze langstlevende is overleden. Het versterfrecht bepaalt in geval van geen testament hoe de erfenis verdeeld moet worden. In geval van schulden kan men ook een erfenis weigeren, verwerpen of beneficiair aanvaarden.

 

Verwerpen

Verwerpen is het niet aanvaarden van de erfenis, beneficiair aanvaarden is een aangepaste manier van het accepteren van het nalatenschap en weigeren spreekt voor zichzelf. De notaris maakt altijd een verklaring van erfrecht op, het is een notariële akte waarin genoteerd staan wie de rechtmatige erfgenamen zijn en wat de nalatenschap is.

Uitsluiten

 

Indien ouders en kind willen uitsluiten van erfenis dan kan dit via een testament vastgelegd worden. Deze handeling moet weloverwogen zijn en juridisch waterdicht. Indien men kinderen onterft dan kunnen ze toch nog aanspraak maken op de erfenis, de legitieme portie genoemd. Deze legitieme portie bestaat alleen maar uit geld en zolang de langlevende echtgenoot of echtgenote nog leeft kan om de vijf jaar deze portie worden opgeëist. Partners kunnen ook onterft worden maar deze zal geen recht meer hebben op de legitieme portie.

 

Geen testament

Het nieuwe erfrecht wat in Nederland wordt gehanteerd bepaalt dat als er geen testament is opgemaakt dat ouders, broers en zussen ook een kwart van de nalatenschap kunnen krijgen als de overledene geen man of kinderen heeft. Indien er ook geen ouders, broers of zussen zijn kan het erfrecht ten goede komen van de grootouders en hun afstammelingen.

Advies inwinnen?

Wilt u juridisch advies bij het opstellen van uw testament? Mr. Jan Damstra helpt u graag. Neem vandaag nog contact op voor een gratis eerste advies.