Executeur

 

Het verdelen van de erfenis gaat niet altijd makkelijk. Er kunnen ruzies tussen erfgenamen ontstaan, want ieder wil zijn eigen deel van de erfenis opeisen.

Om alles zo goed mogelijk te regelen, kunt u een testament opzetten. Hierin kunt u bijvoorbeeld zetten hoe u alle spullen van uw huis gaat verdelen. En als u uw nalatenschap echt in goede banen wilt leiden, is het belangrijk om een testamentair executeur aan te stellen in uw testament. De executeur brengt vele voordelen met zich mee. Hij regelt alle zaken rondom de afwikkeling van uw erfenis en laat alles in goede banen leiden. Waar er ruzies kunnen ontstaan tussen broers en zussen is hij degene waarop u kunt vertrouwen om in goed overleg uw nalatenschap af te wikkelen.

In dit artikel leest u meer over alle werkzaamheden die een executeur verricht en alle voordelen die daarbij komen kijken. Lees meer

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Executeur

 

Het verdelen van de erfenis gaat niet altijd makkelijk. Er kunnen ruzies tussen erfgenamen ontstaan, want ieder wil zijn eigen deel van de erfenis opeisen.

Om alles zo goed mogelijk te regelen, kunt u een testament opzetten. Hierin kunt u bijvoorbeeld zetten hoe u alle spullen van uw huis gaat verdelen. En als u uw nalatenschap echt in goede banen wilt leiden, is het belangrijk om een testamentair executeur aan te stellen in uw testament. De executeur brengt vele voordelen met zich mee. Hij regelt alle zaken rondom de afwikkeling van uw erfenis en laat alles in goede banen leiden. Waar er ruzies kunnen ontstaan tussen broers en zussen is hij degene waarop u kunt vertrouwen om in goed overleg uw nalatenschap af te wikkelen.

In dit artikel leest u meer over alle werkzaamheden die een executeur verricht en alle voordelen die daarbij komen kijken.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairAdvocaat mr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerste advies

Wanneer u bezig bent met het opmaken van uw testament, is het verstandig om hier ook een testamentair executeur in te benoemen.

Alle voordelen van het benoemen van een persoon die uw erfenis in goede banen leidt

 

Wanneer u bezig bent met het opmaken van uw testament, is het verstandig om hier ook een testamentair executeur in te benoemen. Wanneer dat gedaan wordt, is de kans groter dat uw erfgenamen in goed overleg uw nalatenschap afwikkelen.

 

De executeur is een persoon die is aangewezen in een testament om zelfstandig de erfenis af te handelen.

 

Benoemt u geen executeur in uw testament, dan kan het voorkomen dat broers en/of zussen het erg lastig gaan krijgen tijdens de verdeling van de erfenis. Er kunnen heftige emoties opspelen die leiden tot ruzies door gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Ook worden er in Nederland bijna geen testamenten meer opgesteld zonder benoeming van een testamentair executeur.

 

De werkzaamheden van een testamentair executeur

De persoon die wordt aangewezen in een testament om zelfstandig de erfenis af te handelen, heet een testamentair executeur. Deze persoon zorgt er over het algemeen voor dat alle lopende zaken afgerond worden en schulden van de erfenis worden voldaan. De executeur handelt altijd namens de erfgenamen. Zo zorgt hij onder andere voor het beheer van de nalatenschap, het vertegenwoordigen van de erfgenamen, het aanschrijven van eventuele schuldeisers en het voldoen van de schulden van de nalatenschap.

Een executeur kan drie verschillende rollen hebben. Het kan één persoon zijn die u benoemt voor alle rollen, of de rollen kunnen vervult worden door verschillende personen.

  1. De executeur kan in uw testament benoemt worden tot afwikkelingsbewindvoerder. In dat geval kan er door hem bepaald worden hoe de erfenis verdeeld moet worden onder de erfgenamen. Is hij daarvoor niet bevoegd, dan wordt uw nalatenschap verdeeld door al uw erfgenamen.
  2. Ook kunt u de testamentair executeur aanstellen als beheersexecuteur. Een beheersexecuteur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap.
  3. De derde mogelijkheid is de executeur aanstellen als begrafenisexecuteur. De begrafenisexecuteur is verantwoordelijk voor het organiseren van uw begrafenis.

Vind een executeur

Als executeur helpt Mr. Jan Damstra u bij de afwikkeling van uw testament of ondersteunt u met juridisch advies

Voordelen van een testamentair executeur

 

Over het algemeen zorgt een executeur voor een efficiëntere en snellere afwikkeling van de erfenis.

  • Voor alle formaliteiten zijn bijvoorbeeld niet meer alle handtekeningen van de erfgenamen nodig. Het aantal personen om ‘zaken mee te doen’ is gereduceerd tot één.
  • U ontlast en ontzorgt hiermee ook de erfgenamen: zij zijn zogezegd ‘monddood’ gemaakt. Hiermee is de kans op ruzie behoorlijk verkleind.
  • Ook kan onenigheid bij de afwikkeling van de erfenis voorkomen worden doordat de executeur het voortouw neemt en onpartijdig is.

 

Een goed testament biedt natuurlijk ook rust voor u. Als u een executeur benoemt, kunt u veilig stellen dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld op de manier die u verkiest.

 

Wie aanstellen als executeur?

 

U kunt verschillende mensen benoemen als executeur. Hier heeft u alle vrijheid in.

  • U kunt erfgenamen aanstellen als executeur zoals bijvoorbeeld uw kind, familielid, vriend of kennis.
  • Ook buitenstaanders zoals een notaris of een advocaat kunt u benoemen als advocaat. Een notaris is tijdens conflicten tussen uw erfgenamen altijd neutraal.

 

Notaris of advocaat

Het kan dus voorkomen dat de notaris vastloopt in het proces en de ruzies tussen broers en zussen blijven bestaan. Een advocaat is daarentegen opgeleid om conflicten op te lossen, zo ook tussen uw erfgenamen. Hij zal niet neutraal blijven, maar hij zal de conflicten oplossen en desnoods uitvechten voor de rechter. Daarnaast is een advocaat altijd ervaren. Een benoeming tot testamentair executeur brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, en niet iedereen is daar even blij mee of heeft daar ervaring mee.

 

Wilsbekwaamheid

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een beroep gedaan wordt door uw erfgenamen op uw wilsbekwaamheid tijdens het opstellen van het testament. In de praktijk komt dit vrij vaak voor. Het testament kan namelijk nietig worden verklaard wanneer u wilsonbekwaam was. Een advocaat is  hier tegen opgewassen om juist te handelen bij erfgenamen die het niet eens zijn met de inhoud van de nalatenschap. Van te voren kunt u met de advocaat deze problemen bespreken om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen geen ruzie zullen maken, de familiebanden in stand blijven en de nalatenschap op een correcte wijze wordt afgewikkeld.

 

Wilt u een advocaat als testamentair executeur opstellen in uw testament? Voor nadere informatie en een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.