Privé aansprakelijkheid executeur

Indien u tot executeur bent benoemd en u heeft deze functie aanvaard, dan is het verstandig, met inachtneming van artikel 47 van de Invorderingswet, om de aangifte erfbelasting uit te besteden aan bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor.

Op die wijze kunt u voorkomen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet tijdig indienen van de aangifte. U kunt ook als executeur adviseurs inschakelen om u hierbij te helpen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Privé aansprakelijkheid executeur

Indien u tot executeur bent benoemd en u heeft deze functie aanvaard, dan is het verstandig, met inachtneming van artikel 47 van de Invorderingswet, om de aangifte erfbelasting uit te besteden aan bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor.

Op die wijze kunt u voorkomen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet tijdig indienen van de aangifte. U kunt ook als executeur adviseurs inschakelen om u hierbij te helpen. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

Executeur testamentairMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

De executeur kan niet enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld door de erfgenamen maar zelfs door de belastingdienst.

Privé aansprakelijkheid executeur

Als u tot executeur testamentair bent benoemd in een testament en u het executeurschap heeft aanvaard, dan is dat niet zonder gevaren. U kunt namelijk als executeur aansprakelijk worden gesteld. De executeur kan niet enkel en alleen aansprakelijk worden gesteld door de erfgenamen maar zelfs door de belastingdienst. In artikel 47 van de Invorderingswet 1990 staat het volgende vermeld:

 

Executeurs en de door de rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al de door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting, tenzij de aangifte voor de erfbelasting niet door hem is gedaan.

 

In lid 2 van dit artikel wordt deze aansprakelijkheid enigszins genuanceerd voor het geval er wel aangifte is gedaan maar een te lage aangifte. In lid 2 van artikel 47 Inv. Wet staat:

 

De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet voor zover een executeur aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven.

Voorbeeld privéaansprakelijkheid executeur

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een dergelijk geval behandeld (Hof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2014, nr. 13/00963: GHARL:2014:4219). In dit geval heeft de belastingdienst de executeur aansprakelijk gesteld voor het feit dat er niet tijdig aangifte voor de erfbelasting is gedaan.

Het verweer van de executeur testamentair was dat op het moment dat hij aangifte voor de erfbelasting heeft gedaan, hij niet meer de functie van executeur had. Hij had zijn werkzaamheden als executeur al neergelegd. Nadien heeft hij alsnog in zijn hoedanigheid van erfgenaam aangifte gedaan. De belastingdienst was een andere mening toegedaan.

 

De uitspraak

Het Gerechtshof heeft het beslissende woord gegeven. Het Gerechtshof heeft bepaald dat de taak van een testamentair executeur pas is voltooid nadat hij het beheer van de nalatenschap heeft beëindigd. Dit staat in artikel 4:149 BW.  In dit artikel staan de gronden opgesomd wanneer het executeurschap wordt beëindigd. Het Hof was van mening dat volgens dit wetsartikel de executeur nog steeds in functie was op het moment dat er te laat aangifte werd gedaan.

 

Privé verantwoordelijk

De taak van de executeur was nog niet geëindigd omdat nog niet de schulden van de nalatenschap waren voldaan dan wel er nog geen 1 jaar en 6 maanden was verlopen vanaf het moment dat de executeur zijn benoeming had aanvaard. Dat betekent dat de aangifte te laat werd gedaan en dat de executeur hoofdelijk, dat wil zeggen in privé, aansprakelijk is voor het feit dat er niet tijdig aangifte voor de erfbelasting is gedaan.

Risico voor de executeur

U loopt als executeur dus een groot risico. U wordt niet betaald of u krijgt slechts een kleine vergoeding terwijl de financiële gevolgen erg groot kunnen zijn. Indien u tot executeur bent benoemd en u heeft deze functie aanvaard, dan is het verstandig, met inachtneming van artikel 47 van de Invorderingswet, om de aangifte erfbelasting uit te besteden aan bijvoorbeeld een accountant of administratiekantoor. Op die wijze kunt u voorkomen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor het niet tijdig indienen van de aangifte. U kunt ook als executeur adviseurs inschakelen om u hierbij te helpen.

Bij het opstellen van testamenten wordt meestal opgenomen dat de executeur bevoegd is om een executeur naast zich aan te stellen. Dat kan een professionele executeur zijn. Ook is het toegestaan deskundig advies in te winnen. Deze kosten komen ten laste van de nalatenschap.

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.