Waarom een advocaat als executeur?

U bent van plan om een testament op te laten maken door de notaris of een bestaand testament te wijzigen. Een executeur opnemen in uw testament is hierbij verstandig. Maar wie kan u benoemen als executeur? Dat kan een familielid zijn, een vriend of buurman en in veel gevallen wordt gekozen voor de notaris waar het testament wordt opgemaakt.

Maar heeft u er wel goed over nagedacht of de notaris de beste executeur is om te benoemen? De taak van de executeur is om de nalatenschap te beheren. Een advocaat is ook hiervoor geschikt.

In dit artikel leest u waarom een advocaat als executeur aan te stellen aan te raden is. Lees meer.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

Waarom een advocaat als executeur?

U bent van plan om een testament op te laten maken door de notaris of een bestaand testament te wijzigen. Een executeur opnemen in uw testament is hierbij verstandig. Maar wie kan u benoemen als executeur? Dat kan een familielid zijn, een vriend of buurman en in veel gevallen wordt gekozen voor de notaris waar het testament wordt opgemaakt.

Maar heeft u er wel goed over nagedacht of de notaris de beste executeur is om te benoemen? De taak van de executeur is om de nalatenschap te beheren. Een advocaat is ook hiervoor geschikt.

In dit artikel leest u waarom een advocaat als executeur aan te stellen aan te raden is.

Bent u op zoek naar een executeur testamentair?

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de afwikkeling van uw nalatenschap zorgvuldig.

 Betrouwbaar

 Professioneel

 Gratis eerst advies

De taak van de executeur is om de nalatenschap te beheren.

Waarom geen notaris als executeur?

 

De notaris blijft als er problemen ontstaan tussen de erfgenamen altijd neutraal. De notaris zal nooit partij kiezen. Een gevolg daarvan kan zijn dat de erfgenamen over de nalatenschap blijven ruziën en zelfs naar de rechter gaan, terwijl de notaris geen standpunt inneemt en neutraal blijft. Dat is ook logisch. Het notaris is een door de Overheid benoemde ambtenaar. De notaris is niet opgeleid om conflicten te begeleiden en op te lossen.

 

Beste executeur testamentair: een advocaat

Volgens een aantal Professoren erfrecht is de beste testamentair executeur daarom niet een notaris, een familielid of een goede vriend maar een erfrecht advocaat. Een advocaat heeft dagelijks met conflicten te maken. Conflicten moeten worden opgelost, begeleid, en desnoods voor de rechter worden uitgevochten.

Als u voorziet dat de erfgenamen over de nalatenschap ruzie gaan maken dan is een advocaat als executeur aanwijzen in uw testament verstandig.

Wanneer schakelt u een executeur in? Kan dat ook voordat u het testament opstelt?

 

Het is verstandig voordat u uw testament gaat opstellen al in contact te treden met deze advocaat als executeur. Alle problemen die u voorziet over de nalatenschap na datum overlijden kunt u al in kaart brengen en daarvoor samen oplossingen bedenken. De taken van een executeur testamentair hierin zijn nader toegelicht in het artikel "Wat doet een executeur testamentair? De taken op een rij!"

De advocaat-executeur kan door u worden geïnstrueerd en geïnformeerd indien u voorziet dat zich problemen voordoen over de nalatenschap. U kunt voor het regelen van de nalatenschap hem instrueren hoe hij dient te handelen.

Het is mogelijk om in uw testament aan de advocaat executeur een opdracht te formuleren wat hij dient te doen op het moment dat de nalatenschap openvalt en zich problemen voordoen. Maar heeft u er ook aan gedacht dat u al allerlei maatregelen kunt nemen om problemen die u voorziet na uw overlijden te voorkomen.

 

Specifieke goederen

Voor de wet is het niet toegestaan om overeenkomsten te maken voor datum overlijden waarbij de nalatenschap in zijn geheel of al voor een deel wordt verdeeld op het moment dat de nalatenschap openvalt. Echter, dit verbod geldt niet voor specifieke goederen. Zo kunt u bijvoorbeeld een toescheidingbeding opmaken. Dat wil zeggen dat u in dit beding kunt bedingen dat indien de nalatenschap openvalt de auto of bijvoorbeeld de woning aan een van uw kinderen moet worden toebedeeld al dan niet tegen inbreng van (een deel) de waarde.

 

Bedingen

Ook andere bedingen kunnen worden gemaakt zolang deze geen betrekking hebben op de gehele nalatenschap of een deel van de nalatenschap. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan verblijvensbedingen, overnemingsbedingen en optiebedingen. Door een degelijk beding op te nemen voorkomt u dat u onder het verbod opvalt dat schenking na dode nietig zijn Dat wil zeggen dat het verboden is een schenking te doen aan iemand, waarbij de schenking pas vrij valt op het moment dat u bent komen te overlijden.

Met de advocaat als executeur kunt u bijvoorbeeld ook voorzieningen treffen om een (buitenechtelijk) kind niet alleen te onterven maar om ook zijn of haar legitieme portie te beperken of zelfs op nihil te stellen.

Voordelen advocaat executeur

 

Een groot voordeel is dat de advocaat als executeur in tegenstelling tot iedere andere executeur opgewassen is tegen erfgenamen die het niet eens zijn met de inhoud van de nalatenschap. Het testament kan nietig worden verklaard indien de erflater op moment dat hij of zijn testament opmaakte wilsonbekwaam was. In de praktijk wordt op deze bepalingen regelmatig een beroep gedaan.

Het testament kan ook nietig worden verklaard indien hetgeen door u  in het testament is opgenomen volgens de erven niet overeenkomt met de wil van de erflater.

 

Zuivere wijze

Al deze problemen kunnen vooraf met de advocaat -executeur worden besproken om ervoor zorg te dragen dat de erven na datum overlijden geen ruzie met elkaar zullen maken, de familiebanden in stand blijven, en de nalatenschap op een correcte zuivere wijze zal worden afgewikkeld.

 

Afwikkelingsbewindvoerder

Van belang is nog op te merken dat de advocaat- executeur enkel en alleen beheert. Indien u ook wilt voorkomen dat de erfgenamen ruzie gaan maken of bijvoorbeeld de woning al dan niet moet worden verkocht dan is het verstandig om de advocaat-executeur ook tot afwikkelingsbewindvoerder te benoemen. Daardoor worden zijn taken verruimd en kan hij zonder toestemming van de erfgenamen ook bijvoorbeeld de woning verkoop.

Voor nadere informatie en een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

 

Gratis intake

Bij executeurtestamentair.com kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis eerste advies.